CommScan

Privacy Statement

Website

Als u een contactformulier invult op de website, een demo aanvraagt, een brochure of andere publicatie online bij ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verstrekt. Wij houden ons aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens worden gebruikt om u de gevraagde informatie te sturen of om u in te schrijven voor een van onze trainingen.

Aanvragen van een demo

Als u via onze website een demo aanvraag, worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige afsluiting daarvan.

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden opgeslagen, afhankelijk van de informatie die u ons geeft:

Algemene gegevens. Dit betreft uw voornaam, initialen, tussenvoegsel(s), achternaam, geboortedatum en uw geslacht.

Communicatie-informatie zoals uw e-mailadres (werk en/of privé), telefoon (werk en/of privé). En natuurlijk uw werk- en/of privéadresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en naam van).

Zakelijke gegevens. Hiermee bedoelen we de naam van de organisatie waar u werkt, de afdeling of locatie van de organisatie, uw functie en/of informatie over uw vooropleiding.

De gegevens worden bewaard zolang er een actieve klantrelatie is. Klantgegevens worden in het CRM-systeem geblokkeerd wanneer er twee jaar geen contact is geweest. Gegevens van individuele deelnemers (zowel toekomstige, huidige als voormalige deelnemers) worden bewaard zolang de individu dat wenst. In elke verzonden e-mail leggen wij de reden uit van het versturen van het bericht aan de ontvanger. Bovendien is er de mogelijkheid om uit de mailinglijst te stappen.

App

Flow of data: Audio opname op mobiele telefoon → gaat naar AWS (Ierland) waar transcript in een AWS s3 bucket komt → de analyse ervan gaat terug naar Mobiele telefoon.

Data

  • Er worden geen gesprekken opgeslagen, ze worden alleen geanalyseerd en de resultaten worden getoond
  • Tijdelijke audiobestanden worden verwijderd na transcriptie door de telefoon of automatisch binnen 24 uur
  • Servers die analyse uitvoeren staan in EU
  • Login/gebruikersgegevens worden opgeslagen op AWS (Ierland)

Encryptie

  • Alle encryptie is https/ssl
  • De bucket met de transcript is server-side encrypted met Amazon S3 managed keys (SSE-S3)

Beveiliging en bewaartermijn

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u EN voor ons. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. We gebruiken de huidige beveiligingstechnieken, hebben beveiligde servers, goede afspraken met onze IT-leveranciers en we hebben een Privacy Officer aangesteld. Meer informatie over beveiliging is opgenomen in een apart document. U kunt dit document opvragen door ons een e-mail te sturen naar info@commscan.com.

Wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Alleen op uw verzoek houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en ontwikkelingen. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de link in het volgende e-mailbericht dat u van ons ontvangt. U kunt ons ook een e-mail sturen naar info@commscan.com of ons bellen op (033) 434 58 00.

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen of uit onze database laten verwijderen? Dan kunt u ook een e-mail sturen naar bovenstaand e-mailadres. Uw gegevens worden dan gewijzigd of verwijderd.

Cookies op onze website

Deze website gebruikt cookies voor een aantal diensten. Functionele cookies worden gebruikt om door u verstrekte informatie te bewaren, zodat deze gegevens onthouden kunnen worden. Om onze website volledig geoptimaliseerd te houden gebruiken we momenteel Google Analytics. Hiervoor is het gebruik van cookies essentieel. We gebruiken deze diensten om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens helpen ons de website te verbeteren en onze informatiestroom beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Daarnaast gebruiken we cookies om het gebruik van media te volgen en te optimaliseren, zoals met de Bing, Google, Facebook en LinkedIn cookie.

Onze website maakt gebruik van knoppen om informatie te delen via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen werken via een code die is ontwikkeld door die sociale netwerken. Via deze codes worden cookies gebruikt.

Solliciteren bij CommScan

Als u solliciteert bij CommScan, is het goed om te weten dat wij uw persoonsgegevens maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren. Als u een open sollicitatie naar ons stuurt, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar, zodat we een geschikte functie voor u kunnen vinden. We proberen uw persoonsgegevens zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, deze laten wijzigen of verwijderen. Stuur gewoon een e-mail naar  info@commscan.com of bel ons op (033) 434 58 00.

Verwerkersovereenkomst

We werken samen met een select aantal externe bedrijven voor de technische ondersteuning en hosting van onze websites en ICT-omgeving. Deze bedrijven hebben soms toegang tot persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Daarom hebben we met hen verwerkersovereenkomsten opgesteld. Hierin staat onder meer dat het verboden is om gegevens aan derden te verstrekken.

Tot slot

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten die onder de Zuidema Groep vallen, waaronder Bureau Zuidema bv, Bureau Zuidema Learning Solutions bv en The Influence Company. We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Vervolgens is ons advies om deze regelmatig te lezen.